• Chào mừng bạn đến với Living Nature!
  • Chào mừng bạn đến với Living Nature!
  • Chào mừng bạn đến với Living Nature!

Đổi Trả &

Để tạo điều kiện thuận lợi cũng như bảo vệ quyền lợi của khách hàng, chính sách đổi trả & hoàn tiền của chúng tôi khi bạn mua hàng online tại LivingNature.vn rất đơn giản:

– Trong vòng 30 ngày, nếu bạn không hài lòng về sản phẩm với bất kỳ lý do nào, chúng tôi sẽ thay thế hoặc hoàn lại tiền mua hàng cho bạn.

Vui lòng sử dụng mục Liên hệ để gửi email cho chúng tôi về chi tiết mua hàng (mã đơn hàng, ngày tháng mua hàng) và lý do bạn không hài lòng.

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn gửi trả lại sản phẩm trước khi xử lý hoàn tiền hoặc thay thế.

Lưu ý: Chính sách đổi trả và hoàn tiền này chỉ áp dụng nếu bạn mua hàng trực tiếp tại www.LivingNature.vn

Nếu bạn mua hàng từ website, nhà bán lẻ hoặc đại lý phân phối khác, bạn sẽ phải áp dụng chính sách đổi trả & hoàn tiền của họ.

 

Đổi Trả &

Để tạo điều kiện thuận lợi cũng như bảo vệ quyền lợi của khách hàng, chính sách đổi trả & hoàn tiền của chúng tôi khi bạn mua hàng online tại www.LivingNature.vn rất đơn giản:

– Trong vòng 30 ngày, nếu bạn không hài lòng về sản phẩm với bất kỳ lý do nào, chúng tôi sẽ thay thế hoặc hoàn lại tiền mua hàng cho bạn.

Vui lòng sử dụng mục Liên hệ để gửi email cho chúng tôi về chi tiết mua hàng (mã đơn hàng, ngày tháng mua hàng) và lý do bạn không hài lòng.

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn gửi trả lại sản phẩm trước khi xử lý hoàn tiền hoặc thay thế.

Lưu ý: Chính sách đổi trả và hoàn tiền này chỉ áp dụng nếu bạn mua hàng trực tiếp tại www.LivingNature.vn

Nếu bạn mua hàng từ website, nhà bán lẻ hoặc đại lý phân phối khác, bạn sẽ phải áp dụng chính sách đổi trả & hoàn tiền của họ.